Missie van de school

De Gemeentelijke Basisschool De Lakerberg is een veilige plek waar leerlingen van zes tot twaalf jaar onderwijs kunnen genieten in een sociale, warme omgeving. We leveren kinderen af die goed in hun vel zitten en over een goede basiskennis en vaardigheden beschikken. Zo kunnen zij vlot doorstromen naar het secundair onderwijs en zich verder ontwikkelen als competente burgers waar we fier op kunnen zijn.

1. Kwalitatief leerproces

2. Welbevinden

3. Zorgzaamheid

4. Groeien naar zelfstandigheid

5. Eigenheid

6. Bewegen en spelen

7. De wereld ontdekken