De school is niet uitsluitend de zaak van directie en leerkrachten.
Ouders zijn een onmisbare partner en schakel …
Ze zijn immers de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding vanhun kind.

Ook het oudercomité zorgt, samen met het schoolteam, voor het welzijn van uw kind. De leden van het oudercomité
zijn enthousiaste ouders die zich vrijwillig wensen in te zetten voor alle kinderen van onze school.

Dit doen ze onder meer door het opzetten van projecten, vormingsavonden, feesten, …

Kortom: ze zijn een helpende hand bij schoolactiviteiten en staan het schoolteam en de ouders bij met raad en daad.