Eerste schooldag: donderdag 1 september 2022

Vrije dagen 1ste trimester

– Pedagogische studiedag: 21 september 2022
– Lokale verlofdag: maandag 26 september 2022
– Pedagogische studiedag: woensdag 19 oktober 2022
– Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022
– Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
– Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

Vrije dagen 2de trimester

– Pedagogische studiedag: vrijdag 3 februari 2023
– Krokusvakantie: van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023
– Lokale verlofdag: woensdag 15 maart 2023
– Paasvakantie: van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023

Vrije dagen 3de trimester

– Feest van de arbeid: maandag 1 mei 2023
– Lokale verlofdag: woensdag 17 mei 2023
– O.L.H. Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023
– Brugdag: vrijdag 19 mei 2023
– Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023

Laatste schooldag: vrijdag 30 juni 2023